Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 01.02.2019, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy habilitacyjne
Temat:

Wystąpienie dr. inż. Filipa Górskiego z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Informacje publiczne:

Wystąpienie dr. inż. Filipa Górskiego z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.