Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 01.02.2019, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Temat:

Umorzenie przewodu doktorskiego mgr inż. Anety Romanowskiej (Mager)  (07.06.2013 r.; promotor – prof. dr hab. inż. Michał Szweycer).

Informacje publiczne:

Umorzenie przewodu doktorskiego mgr inż. Anety Romanowskiej (Mager)  (07.06.2013 r.; promotor – prof. dr hab. inż. Michał Szweycer).