Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 01.03.2019, godzina 09:00
referujący:
dr hab. T. Stręk
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Eligiusza Idczaka.

Informacje publiczne:

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Eligiusza Idczaka.