Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 01.03.2019, godzina 09:00
referujący:
prof. A. Milecki
Typ sprawy:
Temat:

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Piotra Owczarka.

Informacje publiczne:

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Piotra Owczarka.