Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 01.03.2019, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Temat:

Wniosek mgr. inż. Przemysława Poszwy o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

Informacje publiczne:

Wniosek mgr. inż. Przemysława Poszwy o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.