Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 01.03.2019, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Zatwierdzenie punktów w rankingu jednostek WBMiZ za 2018 rok.

Informacje publiczne:

Zatwierdzenie punktów w rankingu jednostek WBMiZ za 2018 rok.