Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 12.04.2019, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. P. Paczos
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Pawłowi Grobelnemu.

Informacje publiczne:

Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Pawłowi Grobelnemu.