Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 12.04.2019, godzina 09:00
referujący:
prof. R. Staniek
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tadeusza Chwalczuka.

Informacje publiczne:

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tadeusza Chwalczuka.