Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 12.04.2019, godzina 09:00
referujący:
prof. S. Legutko
Typ sprawy:
Temat:

Wniosek komisji o powołanie egzaminatora oraz recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Piotra Owczarka.

Informacje publiczne:

Wniosek komisji o powołanie egzaminatora oraz recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Piotra Owczarka.