Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 12.04.2019, godzina 09:00
referujący:
dr hab. T. Stręk
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wniosek mgr. inż. Mikołaja Bilskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

Informacje publiczne:

Wniosek mgr. inż. Mikołaja Bilskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.