Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 12.04.2019, godzina 09:00
referujący:
prof. A. Hamrol
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wniosek mgr. inż. Macieja Kowalskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

Informacje publiczne:

Wniosek mgr. inż. Macieja Kowalskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.