Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 12.04.2019, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. P. Twardowski
Typ sprawy:
Temat:

Wniosek mgr inż. Natalii Znojkiewicz o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora.

Informacje publiczne:

Wniosek mgr inż. Natalii Znojkiewicz o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora.