Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 12.04.2019, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Temat:

Wystąpienie dr inż. Iwony Pająk z Uniwersytetu Zielonogórskiego w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Informacje publiczne:

Wystąpienie dr inż. Iwony Pająk z Uniwersytetu Zielonogórskiego w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.