Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 31.05.2019, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Przyjęcie planu kosztów ogólnowydziałowych na rok 2019.

Informacje publiczne:

Przyjęcie planu kosztów ogólnowydziałowych na rok 2019.