Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 31.05.2019, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Temat:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Arkadiusza Klozińskiego z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

Informacje publiczne:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Arkadiusza Klozińskiego z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.