Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 05.07.2019, godzina 09:00
referujący:
prof. M. Kupczyk
Typ sprawy:
Sprawy osobowe
Temat:

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Krzysztofa Sowińskiego w Instytucie Mechaniki Stosowanej.

Informacje publiczne:

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Krzysztofa Sowińskiego w Instytucie Mechaniki Stosowanej.