Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 05.07.2019, godzina 09:00
referujący:
Przewodnicząca komisji
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Opiniowanie wniosków o nagrody Rektora PP za wybitne osiągnięcia w roku 2018.

Informacje publiczne:

Opiniowanie wniosków o nagrody Rektora PP za wybitne osiągnięcia w roku 2018.