Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 05.07.2019, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. R. Talar
Typ sprawy:
Temat:

Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Kazimierzowi Czapczykowi.

Informacje publiczne:

Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Kazimierzowi Czapczykowi.