Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 05.07.2019, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. R. Talar
Typ sprawy:
Temat:

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Michała Grendy.

Informacje publiczne:

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Michała Grendy.