Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 05.07.2019, godzina 09:00
referujący:
prof. A. Hamrol
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mariusza Bożka.

Informacje publiczne:

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mariusza Bożka.