Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 05.07.2019, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. O. Ciszak
Typ sprawy:
Temat:

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Jakuba Wojciechowskiego.

Informacje publiczne:

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Jakuba Wojciechowskiego.