Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 05.07.2019, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. M. Kulka
Typ sprawy:
Temat:

Wniosek promotora o powołanie częściowego składu komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr inż. Darii Mikołajczak.

Informacje publiczne:

Wniosek promotora o powołanie częściowego składu komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr inż. Darii Mikołajczak.