Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 27.09.2019, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. B. Starzyńska
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "NanoBioTech".

Informacje publiczne:

Roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "NanoBioTech".