Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 27.09.2019, godzina 09:00
referujący:
prof. M. Kupczyk
Typ sprawy:
Sprawy osobowe
Temat:
 1. Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia:
 • na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Projektowania Technologii ITMech,
 • na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Mechaniki Technicznej IMS,
 • na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Tworzyw Sztucznych ITMat (2 osoby),
 • na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech,
 • na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji (4 osoby),
 • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech,
 • na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Projektowania Technologii ITMech,
 • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Obróbki Plastycznej ITMat,
 • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Tworzyw Sztucznych ITMat (2 osoby),
 • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji IMS,
 • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Odlewnictwa ITMat,
 • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji (2 osoby).
Informacje publiczne:
 1. Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia:
 • na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Projektowania Technologii ITMech,
 • na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Mechaniki Technicznej IMS,
 • na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Tworzyw Sztucznych ITMat (2 osoby),
 • na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Metrologii ni Systemów Pomiarowych ITMech,
 • na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji (4 osoby),
 • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech,
 • na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Projektowania Technologii ITMech,
 • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Obróbki Plastycznej ITMat,
 • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Tworzyw Sztucznych ITMat (2 osoby),
 • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji IMS,
 • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Odlewnictwa ITMat,
 • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji (2 osoby).