Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 24.01.2020, godzina 12:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Ukonstytuowanie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Informacje publiczne:

Ukonstytuowanie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej.