Strona Władze

Władze Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Dziekan

Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

dr hab. inż. Olaf CISZAK, prof. PP
e-mail: olaf.ciszak@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2060
fax. +48 61 665 2363
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 224
konsultacje  środa 8.00 - 9.30, pokój 638 BM

   

 

Prodziekan ds. nauki

prof. dr hab. inż. Michał NOWAK
e-mail: michal.nowak@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2041

Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinzynierii PP

ul. Jana Pawła II 24, 61-138 Poznań

konsultacje  środa 10.30 - 11.30, pokój 410 CMBiN

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych

dr inż. Jan UNIEJEWSKI
e-mail: jan.uniejewski@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2062
fax. +48 61 665 2363
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 211
konsultacje poniedziałek 10.00-11.30,  środa 11.30 - 13.00

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

dr inż. Krzysztof GRZEŚKOWIAK
e-mail: krzysztof.grzeskowiak@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2890
fax. +48 61 665 2363
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 213
konsultacje wtorek 14.00-16.00, soboty zjazdowe 09.00 - 11.00
(w okresie wakacyjnym dyżury nie obowiązują)

 

Kierownik administracyjny wydziału

mgr Kamila CZERNIAK
e-mail: kamila.czerniak@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2360
fax. +48 61 665 2363
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 224