Wybory

Wyniki Wyborów do RW - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
Utworzono: 19.12.20 08:49
Ostatnia modyfikacja: 19.12.20 09:07

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Inżynierii Mechanicznej (WBMiZ) informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 r. odbyło się zebranie wyborcze mające na celu wybór przedstawicieli do Rady Wydziału spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W wyniku głosowania wyłoniono 2 przedstawicieli:

 1. mgr Beata Czerkas
 2. mgr Kamila Czerniak.
inż. Joanna Loręcka
specjalista
Wyniki wyborów do RW - pozostali nauczyciele akademiccy (bez tytułu profesora i stopnia doktora habilitowanego)
Utworzono: 19.12.20 08:51
Ostatnia modyfikacja: 20.01.10 11:57

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Inżynierii Mechanicznej (WBMiZ) informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 r. odbyło się zebranie wyborcze mające na celu wybór przedstawicieli do Rady Wydziału spośród pozostałych nauczycieli akademickich. Zebranie w pierwszym terminie zostało zamknięte z powodu braku kworum. W drugim terminie w dniu 19 grudnia 2019 r. w  wyniku głosowania w dwóch turach wyłoniono 11 przedstawicieli:

 1. Bartkowiak Tomasz
 2. Diering Magdalena
 3. Górecki Jan
 4. Grabski Jakub
 5. Kujawińska Agnieszka
 6. Mencel Kinga
 7. Netter Krzysztof
 8. Posadzy Piotr
 9. Sędziak Dariusz
 10. Szymański Paweł
 11. Wojsznis Małgorzata.
inż. Joanna Loręcka
specjalista
Komunikar nr 2
Utworzono: 19.12.20 09:10
Ostatnia modyfikacja: 19.12.20 12:11

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Inżynierii Mechanicznej (WBMiZ) informuje o zebraniach wyborczych, mających na celu wybór przedstawicieli do Kolegium Elektorów.

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 191220121109_komunikat.pdf427.88 KB
inż. Joanna Loręcka
specjalista
Wyniki wyborów do KE - pozostali nauczyciele akademiccy (nie zatrudnieni na stanowisku profesora i profesora uczelni)
Utworzono: 20.01.09 14:03
Ostatnia modyfikacja: 20.01.09 14:07

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Inżynierii Mechanicznej informuje, że w dniu 9 stycznia 2020 r. odbyło się zebranie wyborcze mające na celu wybór przedstawicieli do Kolegium Elektorów spośród pozostałych nauczycieli akademickich (nie zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni). Zebranie w pierwszym terminie zostało zamknięte z powodu braku kworum. W drugim terminie w dniu 9 stycznia 2020 r. w  wyniku głosowania w dwóch turach wyłoniono 3 przedstawicieli:

 1. Bartosz Gapiński
 2. Krzysztof Grześkowiak
 3. Paweł Jasion
inż. Joanna Loręcka
specjalista
Wyniki wyborów do KE - profesorowie i profesorowie uczelni
Utworzono: 20.01.10 11:55
Ostatnia modyfikacja: 20.01.14 11:42

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Inżynierii Mechanicznej informuje, że w dniu 10 stycznia 2020 r. odbyło się zebranie wyborcze mające na celu wybór przedstawicieli do Kolegium Elektorów spośród pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni. W wyniku głosowania wybrano sześciu przedstawicieli:

 1. Olaf Ciszak
 2. Michał Wieczorowski
 3. Marek Szostak
 4. Andrzej Milecki
 5. Tomasz Stręk
 6. Jarosław Markowski.
inż. Joanna Loręcka
specjalista
Harmonogram czynności wyborczych
Utworzono: 19.12.16 10:22
Ostatnia modyfikacja: 20.01.13 11:25

Wydziałowa Komisja Wyborcza przedstawia kalendarz czynności wyborczych na najbliższe tygodnie.

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 200113112553_harmonogram_czynnosci.pdf336.36 KB
inż. Joanna Loręcka
specjalista
Komunikat nr 1
Utworzono: 19.12.16 10:25
Ostatnia modyfikacja: 19.12.16 10:28

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje o zebraniu wyborczym, mającym na celu wybór przedstawicieli do Rady Wydziału.

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 191216102530_komunikat.pdf430.6 KB
inż. Joanna Loręcka
specjalista